ร้านหรีดมาลัย ความเหมือนที่แตกต่างของ พวงมาลา และ พวงมาลัย

คำแนะนำ
  1. แอดไลน์ แจ้งแบบพวงหรีด ที่ต้องการ
  2. แจ้งข้อความป้ายพวงหรีด วัด ศาลา ชื่อผู้เสียถ้าทราบ *เพื่อที่ทางร้านฯจะตรวจสอบให้ค่ะ (ซึ่งอาจจะมีย้ายศาลา)
  3. ชำระเงินด้วยวิธีโอนผ่านธนาคาร จะแจ้งเลขที่บัญชีในไลน์ค่ะ
พวงหรีด
พวงหรีด
พวงหรีด
พวงหรีด
พวงหรีด

พวงมาลา และพวงมาลัย แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ?

พวงมาลา และพวงมาลัย ทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีชื่อเรียกที่คล้ายกัน แต่มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานและรูปทรงการจัดตกแต่งที่ต่างกัน ทำให้การเลือกนำมาใช้งานในพิธีที่แตกต่างอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด

พวงมาลา และพวงมาลัย มีลักษณะอย่างไร

พวงมาลาเป็นการจัดดอกไม้ขนาดใหญ่ที่จัดแต่งขึ้นมาตามโครงรูปร่างที่มีทั้งแบบทรงรีและทรงกลม โดยจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระศพของเชื้อพระวงศ์ และเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยเป็นการเลือกนำมาใช้สำหรับการวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป เพื่อเป็นเกียรติหรือเป็นการแสดงความเคารพ ทั้งนี้ยังหมายถึงการพระราชทานเป็นเกียรติแต่ผู้วายชนม์ที่ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

ในการจดจะเลือกใช้ดอกไม้สดเท่านั้น และเลือกใช้โทนสีสุภาพ การเลือกดอกไม้ประจำวันเกิด ดอกไม้สีประจำวันเกิด และเน้นเป็นดอกไม้สากลเน้นความสุภาพเป็นหลักรวมถึงตรงกลางอาจทำเป็นรูปภาพนำมาติดไว้ตรงกลางก็ได้ ซึ่งเราจะเห็นพวงมาลาได้ตามงานพิธีสำคัญร่วมรำลึก เช่น การใช้เคาระพระบรมศพพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 จะเน้นเป็นดอกไม้โทนสีชมพูในการตกแต่ง เป็นต้น

ส่วนพวงมาลัย จะมีความต่างจากพวงมาลาอย่างเห็นได้ชัด เพราะเป็นการนำดอกไม้ทั้งดอกหรือเพียงแค่กลีบดอกไม้นำมาร้อยเป็นพวงอย่างสวยงามและมีอุบะห้อย ดอกไม้ที่เลือกนำมาใช้งานส่วนมากก็จะเป็นดอกพุด ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกดาวเรือง กลีบกุหลาบ กลีบกล้วยไม้ กลับบัว หรือบางครั้งอาจจะมีการนำใบไม้มาใช้หรือดอกไม้ประดิษฐ์นำมาใช้งาน นอกจากนี้การเลือกใช้พวงมาลัยเข้ามาใช้ในงานพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น งานต้อนรับแขก งานแต่งงาน งานพิธีมงคลต่าง ๆ

การใช้งานของพวงมาลา

สำหรับการเลือกใช้งานพวงมาลาซึ่งเป็นลักษณะของการจัดดอกไม้ประเภทหนึ่งที่นำมาใช้งานที่มีการประดับตกแต่งให้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจัดพวงหรีด แต่ว่าลักษณะการจัดที่เน้นเรื่องการจัดดอกไม้สดเท่านั้น ในรูปแบบการจัดจะมีความหมายมากกว่าเพราะการให้ความนิยมจัดจะถูกนำมาใช้ในงานเฉพาะกิจจะมีรูปแบบไม่หลากหลายเหมือนกับหรีดดอกไม้สด รูปทรงที่นำมาใช้งานจะมีเพียงแค่แบบกลมและแบบทรงรีเท่านั้น

การเลือกโทนสีจะเป็นแบบการใช้งานเพื่อให้ตรงกับวันเกิด การเลือกใช้ดอกไม้ส่วนมากจะเป็นแบบสากลที่จะนำมาใช้งาน หากดอกไม้ประจำวันเกิดนั้นไม่มีสีตรง แต่การจัดก็จะยังคงเน้นความสุภาพเป็นหลัก ซึ่งจะต่างจากการเลือกใช้หรีดทั่วไปที่มีหลายรูปแบบและหลากสีสัน หากเป็นการใช้งานพวงมาลัยจะเป็นการใช้งานที่มีความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้พวงมาลัยไหว้พระ , ไหว้แม่ย่านางรถ , ไหว้ใหญ่ หรือการหาเสียง หรือตามงานต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้งานกันมาก และมีความสวยงามความยากง่ายของการร้อยที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน

จัดพวงมาลาและพวงมาลัยเหมือนกันตรงไหน

การเลือกจัดพวงมาลากับพวงมาลัยจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ การให้ความใส่ใจและมีความปราณีตในการจัดร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งสองอย่างเพราะเป็นงานฝีมือย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้งานเพื่อให้การถ่ายทอดออกมาเป็นความสวยงามและดูสุภาพเหมากับการเลือกใช้ตามสถานการณ์ช่วงเวลานั้น ซึ่งการเลือกใช้จะเป็นความสวยงามและมีความปราณีตแม้ว่าจะถูกนำมาใช้เนื่องในโอกาสที่ต่างกัน ส่วนรายละเอียดและรูปแบบการจัดพวงมาลาจะเน้นความสวยงามและความปราณีตและมีข้อกำหนดหลายอย่าง เพราะถูกนำไปใช้นส่วนงานพิธีสำคัญ ส่วนงานมาลัยก็จะมีรูปแบบที่เฉพาะตัวเช่นกันเพื่อให้งานร้อยออกมาเป็นผลงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การร้อยมาลัยงานแต่ง มาลัยสำหรับงานมงคลที่มีความหมายสื่อออกมาได้ในแบบที่ต่างกันออกไป

ฉะนั้นการเลือกจัดพวงมาลาที่มีความละเอียดและข้อกำหนดที่สำคัญเพราะถูกนำมาใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น และเป็นการใช้แสดงความเคารพและการรำลึกที่เราจะเห็นได้บ่อย ส่วนงานบุคคลธรรมดาทั่วไปก็จะใช้เป็นแบบพวงหรีดมากกว่า ทำให้การเลือกใช้งานจำเป็นต้องดูตามวาระและโอกาสของการใช้งาน เพราะแต่ละรูปแบบจะมีข้อกำหนดไว้ใช้งานที่ต่างกันออกไปนั่นเอง